Serres

Filters

PROMO - EURO MAXI 2,36 x 3,80
PROMO - EURO-MAXI 2,36 m x 3,80 m

PROMO - EURO-MAXI 2,36 m x 3,80 m

€ 1 910,00 incl. BTW
PROMO - EURO-MAXI 3.09 x 4.57
PROMO - EURO-MAXI 3,09 M x 4,57 M

PROMO - EURO-MAXI +/- 14,1 m²

€ 2 350,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 2,36
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 2,36 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 2,36 m

€ 1 380,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 3,09 m

€ 1 560,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE MODEL EURO-MAXI 2,36 m x 3,80 m

EUROSERRE serre EURO-MAXI 2,36 m x 3,80 m

€ 1 655,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 4,57 m

€ 1 930,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 5,30 m

€ 2 130,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 6,04 m

€ 2 320,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 6,77
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 6,77 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 6,77 m

€ 2 555,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 7,53
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 7,53 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 7,53 m

€ 2 900,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 8,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 8,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 8,30 m

€ 3 110,00 incl. BTW
EURO MAXI 2,36 x 9.02
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 9.02 m

EUROSERRE model EURO-MAXI 2,36 m x 9.02 m

€ 3 425,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MAXI 309 x 309
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MAXI 3,09 x 3,09 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MAXI +/- 9,55 m²

€ 1 725,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MAXI 309 x 380
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MAXI 3,09 x 3,80m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MAXI +/- 11,74 m²

€ 1 960,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MAXI 309 x 530
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MAXI 3,09 x 5,30 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MAXI +/- 16,38 m²

€ 2 235,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MAXI 309 x 604
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MAXI 3,09 x 6,04 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MAXI +/- 18,66 m²

€ 2 480,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MAXI 309 x 677
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MAXI 3,09 x 6,77 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MAXI +/- 20,92 m²

€ 2 770,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MAXI 309 x 753
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MAXI 3,09 x 7,53 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MAXI +/- 23,27 m²

€ 3 070,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MAXI 309 x 830
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MAXI 3,09 x 8,30 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MAXI +/- 25,65 m²

€ 3 220,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MAXI 309 x 902
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MAXI 3,09 x 9,02 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MAXI +/- 27.87 m²

€ 3 540,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 2,36
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 2,36 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 2,36 m

€ 1 630,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 3.09 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 3.09 m

€ 1 845,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 3,80 m

€ 1 960,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 4,57 m

€ 2 290,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 5,30 m

€ 2 530,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 6,04 m

€ 2 780,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 6,77
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 6,77 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 6,77 m

€ 3 040,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 7,53
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 7,53 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 7,53 m

€ 3 455,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2,36 x 8,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 8,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2,36 m x 8,30 m

€ 3 705,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 2.36 x 9.02
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2.36 m x 9.02 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 2.36 m x 9.02 m

€ 4 085,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 3.09 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 3.09 m

€ 2 045,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 3.80 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 3.80 m

€ 2 325,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 4,57 m

€ 2 460,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 5,30 m

€ 2 655,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 6,04 m

€ 2 950,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 6,77
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 6,77 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 6,77 m

€ 3 290,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 7,53
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 7,53 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 7,53 m

€ 3 670,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 8,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 8,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 8,30 m

€ 3 840,00 incl. BTW
EURO MAXI SPECIAL 3,09 x 9.02
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 9.02 m

EUROSERRE model EURO-MAXI SPECIAL 3,09 m x 9.02 m

€ 4 220,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 2,36
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 2,36 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 2,36 m

€ 1 670,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 3,09 m

€ 1 875,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 3,80 m

€ 1 995,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 4,57 m

€ 2 315,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 5,30 m

€ 2 540,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 6,04 m

€ 2 775,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 6,77
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 6,77 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 6,77 m

€ 3 045,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 7,53
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 7,53 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 7,53 m

€ 3 455,03 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 2,36 x 8,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 8,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 2,36 m x 8,30 m

€ 3 710,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 3,09 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 3,09 m

€ 2 070,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 3,09 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 3,80 m

€ 2 345,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 3,09 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 4,57 m

€ 2 480,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 3,09 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 5,30 m

€ 2 675,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 3,09 x 7,53
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 7,53 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 7,53 m

€ 3 650,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 3,09 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 6,04 m

€ 2 975,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 3,09 x 6,77
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 6,77 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 6,77 m

€ 3 300,00 incl. BTW
EURO MAXI ON WALL 3,09 x 8,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 8,30 m

EUROSERRE model EURO-MAXI ON WALL 3,09 m x 8,30 m

€ 3 875,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 2,36 x 2,36
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 2,36 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 2,36 m

€ 1 880,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 2,36 x 3.09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 3.09 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 3.09 m

€ 2 190,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 2,36 x 3.80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 3.80 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 3.80 m

€ 2 500,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 2,36 x 4.57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 4.57 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 4.57 m

€ 2 660,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 2,36 x 5.30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 5.30 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 5.30 m

€ 2 885,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 2,36 x 6.04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 6.04 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 2,36 m x 6.04 m

€ 3 120,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 3.09 x 3.09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 3.09 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 3.09 m

€ 2 510,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 3.09 x 3.80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 3.80 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 3.80m

€ 2 765,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 3.09 x 4.57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 4.57m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 4.57m

€ 3 120,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 3.09 x 5.30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 5.30 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 5.30 m

€ 3 380,00 incl. BTW
EURO COTTAGE 3.09 x 6.04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 6.04 m

EUROSERRE model EURO COTTAGE 3.09 m x 6.04 m

€ 3 620,00 incl. BTW
EURO MICRO 1,61 x 2,36
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MICRO 1,61 m x 2,36 m

EUROSERRE model EURO-MICRO 1,61 m x 2,36 m

€ 1 220,00 incl. BTW
EURO MICRO 1,61 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MICRO 1,61 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-MICRO 1,61 m x 3,09 m

€ 1 320,00 incl. BTW
EURO MICRO 1,61 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MICRO 1,61 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-MICRO 1,61 m x 3,80 m

€ 1 420,00 incl. BTW
EURO MICRO 1,61 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-MICRO 1,61 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-MICRO 1,61 m x 4,57 m

€ 1 650,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 2,36 x 2,36
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 2,36 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 2,36 m

€ 1 590,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 2,36 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 3,09 m

€ 1 830,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 2,36 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 3,80 m

€ 2 080,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 2,36 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 4,57 m

€ 2 205,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 2,36 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 5,30 m

€ 2 380,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 2,36 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 2,36 m x 6,04 m

€ 2 560,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 3,09 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 3,09 m

€ 2 090,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 3,09 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 3,80 m

€ 2 290,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 3,09 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 4,57 m

€ 2 565,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 3,09 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 5,30 m

€ 2 770,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ 3,09 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ 3,09 m x 6,04 m

€ 2 960,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 2,36 x 2,36
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 2,36 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 2,36 m

€ 1 880,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 2,36 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 3,09 m

€ 2 170,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 2,36 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 3,80 m

€ 2 470,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 2,36 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 4,57 m

€ 2 620,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 2,36 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 5,30 m

€ 2 830,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 2,36 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 2,36 m x 6,04 m

€ 3 045,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 3,09 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 3,09 m

€ 2 480,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 3,09 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 3,80 m

€ 2 720,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 3,09 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 4,57 m

€ 3 050,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 3,09 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 5,30 m

€ 3 300,00 incl. BTW
EURO RUSTIQ SPECIAL 3,09 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-RUSTIQ SPECIAL 3,09 m x 6,04 m

€ 3 525,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 478 x 309
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 478 X 309 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 14,77 m²

€ 3 040,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 478 x 380
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 478 X 380 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 18,16 m²

€ 3 455,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 478 x 457
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 478 X 457 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 21,84 m²

€ 3 900,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 478 x 530
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 478 X 530 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 25,33 m²

€ 4 220,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 478 x 604
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 478 X 604 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 28,87 m²

€ 4 595,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 478 x 677
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 478 X 677 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 32,36 m²

€ 4 830,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 478 x 753
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 478 X 753 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 35,99 m²

€ 5 030,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 478 x 830
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 478 X 830 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 39,67 m²

€ 5 325,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 626 x 309
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 626 X 309 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 19,34 m²

€ 3 390,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 626 x 380
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 626 X 380 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 23,79 m²

€ 3 845,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 626 x 457
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 626 X 457 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 28,61 m²

€ 4 290,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 626 x 530
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 626 X 530 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 33,18 m²

€ 4 650,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 626 x 604
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 626 X 604 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 37,81 m²

€ 5 090,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 626 x 677
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 626 X 677 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 42,38 m²

€ 5 705,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 626 x 753
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 626 X 753 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 47,14 m²

€ 6 300,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 626 x 830
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 626 X 830 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 51,96 m²

€ 6 910,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 942 x 309
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 942 X 309 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 29,11 m²

€ 5 285,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 942 x 380
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 942 X 380 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 35,80 m²

€ 5 535,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 942 x 457
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 942 X 457 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 43,05 m²

€ 5 885,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 942 x 530
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 942 X 530 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 49,93 m²

€ 6 395,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 942 x 604
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 942 X 604 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 56,90 m²

€ 6 965,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 942 x 677
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 942 X 677 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 63,77 m²

€ 8 055,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 942 x 753
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 942 X 753 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 70,93 m²

€ 9 185,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 942 x 830
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 942 X 830 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 78,19 m²

€ 10 320,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 1258 x 309
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 1258 X 309 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 47,80 m²

€ 6 465,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 1258 x 380
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 1258 X 380 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 47,80 m²

€ 6 935,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 1258 x 457
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 1258 X 457 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 57,49 m²

€ 7 410,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 1258 x 530
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 1258 X 530 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 66,67m²

€ 8 340,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 1258 x 604
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 1258 X 604 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 75,98 m²

€ 9 280,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 1258 x 677
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 1258 X 677 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 85,17 m²

€ 10 730,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 1258 x 753
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 1258 X 753 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 94,73 m²

€ 12 200,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-SUPER 1258 x 830
EUROSERRE 'multi kappen' serre EURO-SUPER 1258 X 830 cm

EUROSERRE, serre voor de professionele tuinder of tuincentra EURO-SUPER +/- 104,41 m²

€ 13 630,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 380 x 309
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 3,80 x 3,09 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 11,74 m²

€ 2 070,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 380 x 380
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 3,80 x 3,80 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 14,44 m²

€ 2 510,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 380 x 457
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 3,80 x 4,57 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 17,37 m²

€ 2 985,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 380 x 530
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 3,80 x 5,30 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 20,14m²

€ 3 290,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 380 x 604
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 3,80 x 6,04 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 22,95 m²

€ 3 570,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 380 x 677
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 3,80 x 6,77 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 25,73 m²

€ 3 830,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 380 x 753
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 3,80 x 7,53 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 28,61 m²

€ 4 115,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 380 x 830
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 3,80 x 8,30 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 31,54 m²

€ 4 425,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 457 x 309
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 4,57 x 3.09 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 14.12 m²

€ 2 450,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 457 x 380
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 4,57 x 3..80m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 17.37 m²

€ 2 985,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 457 x 457
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 4,57 x 4,57 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 20,88 m²

€ 3 570,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 457 x 530
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 4,57 x 5,30 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 24,22 m²

€ 3 915,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 457 x 604
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 4,57 x 6,04 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 27,60 m²

€ 4 240,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 457 x 677
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 4,57 x 6,77 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 30,94 m²

€ 4 580,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 457 x 753
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 4,57 x 7,53 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 34,41 m²

€ 4 985,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 457 x 830
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 4,57 x 8,30 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 37,93 m²

€ 5 260,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 530 x 309
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 5,30 x 3.09 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 16.38 m²

€ 2 850,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 530 x 380
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 5,30 x 3.80 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 20.14 m²

€ 3 470,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 530 x 457
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 5,30 x 4,57 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 24,22 m²

€ 4 130,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 530 x 530
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 5,30 x 5,30 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 28,09 m²

€ 4 505,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 530 x 604
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 5,30 x 6,04 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 32,01 m²

€ 4 770,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 530 x 677
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 5,30 x 6,77 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 35,88 m²

€ 5 115,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 530 x 753
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 5,30 x 7,53 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 39,91 m²

€ 5 885,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 530 x 830
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 5,30 x 8,30 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 43,99 m²

€ 6 165,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 604 x 309
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 6,04 x 3.09 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 18.66 m²

€ 3 165,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 604 x 380
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 6,04 x 3.80 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 22.95 m²

€ 3 860,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 604 x 457
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 6,04 x 4,57 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 27,60 m²

€ 4 620,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 604 x 530
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 6,04 x 5,30 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 32,01 m²

€ 4 900,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 604 x 604
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 6,04 x 6,04 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 36,48 m²

€ 5 250,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 604 x 677
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 6,04 x 6,77 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 40,89 m²

€ 5 555,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 604 x 753
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 6,04 x 7,53 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 45,48 m²

€ 6 200,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PLUS 604 x 830
Tuinserre EUROSERRE model EURO-PLUS 6,04 x 8,30 m

Hobbyserre EUROSERRE, model EURO-PLUS +/- 50,13 m²

€ 6 550,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 309
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 3,09 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 3,09 +/- 7,20 m²

€ 1 670,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 380
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 3,80 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 3,80 +/- 8,85 m²

€ 1 865,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 457
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 4,57 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 4,57 +/- 10,65 m²

€ 2 015,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 530
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 5,30 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 5,30 +/- 12,35 m²

€ 2 210,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 604
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 6,04 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 6,04 +/- 14,07 m²

€ 2 415,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 677
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 6,77 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 6,77 +/- 15,77 m²

€ 2 625,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 753
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 7,53 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 7,53 +/- 17,54 m²

€ 2 835,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 830
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 8,30 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 8,30 +/- 19,33 m²

€ 3 155,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 233 x 902
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 2,33 x 9.02 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 2,33 x 9.02 +/- 21.06 m²

€ 3 420,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 309
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 3,09 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 3,09 +/- 9,52 m²

€ 2 180,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 380
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 3,80 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 3,80 +/- 11,70 m²

€ 2 280,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 457
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 4,57 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 4,57 +/- 14,08 m²

€ 2 405,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 530
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 5,30 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 5,30 +/- 16,32 m²

€ 2 680,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 604
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 6,04 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 6,04 +/- 18,60 m²

€ 2 975,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 677
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 6,77 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 6,77 +/- 20,85 m²

€ 3 110,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 753
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 7,53 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 7,53 +/- 23,19 m²

€ 3 315,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 830
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 8,30 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 8,30 +/- 25,56 m²

€ 3 495,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-MUURSERRE 308 x 902
Tuinserre EUROSERRE model EURO-MUURSERRE 3,08 x 9.02 m

Kweek uw eigen groenten in deze EUROSERRE, model EURO-MUURSERRE 3,08 x 9.02 +/- 27.78 m²

€ 3 790,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-RONDON
Euroserre EURO-RONDON diameter 3 m

Tuinprieel EURO-RONDON voor maximaal genot van uw tuin

€ 2 430,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-RONDON
Euroserre EURO-RONDON diameter 4 m

Prachtig prieel EURO-RONDON om maximaal van uw tuin te genieten

€ 3 140,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-EXOTIC 300 x 450
Euroserre EURO-EXOTIC 300 cm x 450 cm

Leefserre EURO-EXOTIC voor maximaal genot van uw tuin

€ 2 975,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-EXOTIC 300 x 523
Euroserre EURO-EXOTIC 300 cm x 523 cm

Leefserre EURO-EXOTIC voor maximaal genot van uw tuin

€ 3 390,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-EXOTIC 300 x 597
Euroserre EURO-EXOTIC 300 cm x 597 cm

Leefserre EURO-EXOTIC voor maximaal genot van uw tuin

€ 3 845,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-EXOTIC 300 x 677
Euroserre EURO-EXOTIC 300 cm x 677 cm

Leefserre EURO-EXOTIC voor maximaal genot van uw tuin

€ 4 220,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-EXOTIC 300 x 746
Euroserre EURO-EXOTIC 300 cm x 746 cm

Leefserre EURO-EXOTIC voor maximaal genot van uw tuin

€ 4 580,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-EXOTIC 300 x 823
Euroserre EURO-EXOTIC 300 cm x 823 cm

Leefserre EURO-EXOTIC voor maximaal genot van uw tuin

€ 4 910,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-GOTHIC 236x309
hobbyserre EUROSERRE EURO-GOTHIC 2,36 x 3,09 m

Engelse type EUROSERRE, model EURO-GOTHIC +/- 7,29 m²

€ 2 465,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-GOTHIC 236x380
hobbyserre EUROSERRE EURO-GOTHIC 2,36 x 3,80 m

Engelse type EUROSERRE, model EURO-GOTHIC +/- 7,29 m²

€ 2 625,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-GOTHIC 236x457
hobbyserre EUROSERRE EURO-GOTHIC 2,36 x 4,57 m

Engelse type EUROSERRE, model EURO-GOTHIC +/- 10,7 m²

€ 3 045,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-GOTHIC 309x309
hobbyserre EUROSERRE EURO-GOTHIC 3,09 x 3,09 m

Engelse type EUROSERRE, model EURO-GOTHIC +/- 9,55 m²

€ 2 670,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-GOTHIC 309x380
hobbyserre EUROSERRE EURO-GOTHIC 3,09 x 3,80 m

Engelse type EUROSERRE, model EURO-GOTHIC +/- 11,74 m²

€ 2 975,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-GOTHIC 309x457
hobbyserre EUROSERRE EURO-GOTHIC 3,09 x 4,57 m

Engelse type EUROSERRE, model EURO-GOTHIC +/- 14,12 m²

€ 3 250,00 incl. BTW
EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 3,80 x 2,36 x 1,56
EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 3,80 x 2,36 x 1,56 m

EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 3,80 x 2,36 x 1,56 m +/- 12,6 m²

€ 4 210,00 incl. BTW
EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 5,30 x 2,36 x 1,56
EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 5,30 x 2,36 x 1,56 m

EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 5,30 x 2,36 x 1,56 m +/- 16,1 m²

€ 4 710,00 incl. BTW
EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 6,77 x 2,36 x 1,56
EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 6,77 x 2,36 x 1,56 m

EUROSERRE T-CLASSIC 2,36 x 6,77 x 2,36 x 1,56 m +/- 19,6 m²

€ 5 230,00 incl. BTW
EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 4,57 x 3,09 x 1,56
EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 4,57 x 3,09 x 1,56 m

EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 4,57 x 3,09 x 1,56 m +/- 18,9 m²

€ 4 820,00 incl. BTW
EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 6,04 x 3,09 x 1,56
EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 6,04 x 3,09 x 1,56 m

EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 6,04 x 3,09 x 1,56 m +/- 23,4 m²

€ 5 360,00 incl. BTW
EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 7,53 x 3,09 x 1,56
EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 7,53 x 3,09 x 1,56 m

EUROSERRE T-CLASSIC 3,09 x 7,53 x 3,09 x 1,56 m +/- 28 m²

€ 5 935,00 incl. BTW
EUROSERRE VICTORIAN 3,09 x 4,57 x 1,61 x 0,84
EUROSERRE 'VICTORIAN' 3,09 x 4,57 x 1,61 x 0,84

EUROSERRE, VICTORIAN 15,47 m²

€ 5 115,00 incl. BTW
EUROSERRE VICTORIAN 3,09 x 6,04 x 1,61 x 0,84
€ 5 840,00 incl. BTW
EUROSERRE VICTORIAN 3,09 x 7,53 x 1,61 x 0,84
EUROSERRE 'VICTORIAN' 3,09 x 7,53 x 1,61 x 0,84

EUROSERRE, VICTORIAN 24,5 m²

€ 6 630,00 incl. BTW
EUROSERRE VICTORIAN 3,09 x 9,04 x 1,61 x 0,84
EUROSERRE 'VICTORIAN' 3,09 x 9,04 x 1,61 x 0,84

EUROSERRE, VICTORIAN 29,2 m²

€ 7 170,00 incl. BTW
EUROSERRE VICTORIAN 3,09 x 4,57 x 2,36 x 0,84
EUROSERRE 'VICTORIAN' 3,09 x 4,57 x 2,36 x 0,84

EUROSERRE, VICTORIAN 16,10 m²

€ 5 500,00 incl. BTW
EUROSERRE VICTORIAN 3,09 x 6,04 x 2,36 x 0,84
EUROSERRE 'VICTORIAN' 3,09 x 6,04 x 2,36 x 0,84

EUROSERRE, VICTORIAN 20,6 m²

€ 6 190,00 incl. BTW
EUROSERRE VICTORIAN 3,09 x 7,53 x 2,36 x 0,84
EUROSERRE 'VICTORIAN' 3,09 x 7,53 x 2,36 x 0,84

EUROSERRE, VICTORIAN 25,5 m²

€ 6 990,00 incl. BTW
EUROSERRE VICTORIAN 3,09 x 9,04 x 2,36 x 0,84
EUROSERRE 'VICTORIAN' 3,09 x 9,04 x 2,36 x 0,84

EUROSERRE, VICTORIAN 29,9 m²

€ 7 540,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA 309x309
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA 309 x 309

EUROSERRE, model EURO-PYRA 3,09 m x 3,09 m (+/- 9,55 m²)

€ 3 630,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA 380x380
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA 380 x 380

EUROSERRE, model EURO-PYRA 3,80 m x 3,80 m (+/- 14,44 m²)

€ 4 290,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 309x380
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 309 x 380

EUROSERRE, model EURO-PYRA STRETCHED 3,09 m x 3,80 m (+/- 11,74 m²)

€ 3 330,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 309x457
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 309 x 457

EUROSERRE, model EURO-PYRA STRETCHED 3,09 m x 4,57 m (+/- 14,12 m²)

€ 3 675,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 309x530
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 309 x 530

EUROSERRE, model EURO-PYRA STRETCHED 3,09 m x 5,30m (+/- 16,38 m²)

€ 3 890,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 309x604
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 309 x 604

EUROSERRE, model EURO-PYRA STRETCHED 3,09 m x 6,04 m (+/- 18,66 m²)

€ 4 090,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 380x457
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 380 x 457

EUROSERRE, model EURO-PYRA STRETCHED 3,80 m x 4,57 m (+/- 17,37 m²)

€ 4 745,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 380x530
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 380 x 530

EUROSERRE, model EURO-PYRA STRETCHED 3,80 m x 5,30 m (+/- 20,14 m²)

€ 4 925,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 380x604
Wintertuin of hobbyserre EUROSERRE EURO-PYRA STRETCHED 380 x 604

EUROSERRE, model EURO-PYRA STRETCHED 3,80 m x 6,04 m (+/- 22,95 m²)

€ 5 180,00 incl. BTW
EURO STARR 3,09 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,09 m x 3,09 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,09 m x 3,09 m

€ 2 225,00 incl. BTW
EURO STARR 3,09 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,09 m x 3,80 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,09 m x 3,80 m

€ 2 480,00 incl. BTW
EURO STARR 3,09 x 4,53
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,09 m x 4,57 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,09 m x 4,57 m

€ 2 615,00 incl. BTW
EURO STARR 3,09 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,09 m x 5,30 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,09 m x 5,30 m

€ 2 765,00 incl. BTW
EURO STARR 3,09 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,09 m x 6,04 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,09 m x 6,04 m

€ 3 060,00 incl. BTW
EURO STARR 3,09 x 6,77
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,09 m x 6,77 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,09 m x 6,77 m

€ 3 360,00 incl. BTW
EURO STARR 3,09 x 7,53
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,09 m x 7,53 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,09 m x 7,53 m

€ 3 640,00 incl. BTW
EURO STARR 3,09 x 8,30
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,09 m x 8,30 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,09 m x 8,30 m

€ 3 860,00 incl. BTW
EURO STARR 3,80 x 3,09
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,80 m x 3,09 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,80 m x 3,09 m

€ 2 690,00 incl. BTW
EURO STARR 3,80 x 3,80
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,80 m x 3,80 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,80 m x 3,80 m

€ 2 820,00 incl. BTW
EURO STARR 3,80 x 4,57
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,80 m x 4,57 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,80 m x 4,57 m

€ 3 290,00 incl. BTW
EURO STARR 3,80 x 5,30
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,80 m x 5,30 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,80 m x 5,30 m

€ 3 610,00 incl. BTW
EURO STARR 3,80 x 6,04
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,80 m x 6,04 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,80 m x 6,04 m

€ 3 875,00 incl. BTW
EURO STARR 3,80 x 6,77
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,80 m x 6,77 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,80 m x 6,77 m

€ 4 140,00 incl. BTW
EURO STARR 3,80 x 7,53
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,80 m x 7,53 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,80 m x 7,53 m

€ 4 460,00 incl. BTW
EURO STARR 3,80 x 8,30
Hobbyserre EUROSERRE EURO-STARR 3,80 m x 8,30 m

EUROSERRE serre EURO-STARR 3,80 m x 8,30 m

€ 4 750,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 3,09
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 3,09 m

€ 1 865,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 3,80
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 3,80 m

€ 2 070,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 4,57
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 4,57 m

€ 2 175,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 5,30
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 5,30 m

€ 2 415,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 6,04
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 6,04 m

€ 2 690,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 6,77
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 6,77 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 6,77 m

€ 2 900,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 7,53
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 7,53 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 7,53 m

€ 3 110,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 8,30
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 8,30 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 8,30 m

€ 3 315,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 2,33 x 9.02
EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 9.02 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 2,33 m x 9.02 m

€ 3 590,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 3,09
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 3,09 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 3,09 m

€ 2 390,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 3,80
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 3,80 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 3,80 m

€ 2 595,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 4,57
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 4,57 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 4,57 m

€ 2 900,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 5,30
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 5,30 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 5,30 m

€ 3 155,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 6,04
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 6,04 m

€ 3 455,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 6,77
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 6,77 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 6,77 m

€ 3 800,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 7,53
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 7,53 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 7,53 m

€ 4 150,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 8,30
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 8,30 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 8,30 m

€ 4 550,00 incl. BTW
EURO-VERANDA 3,08 x 9.02
EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 9.02 m

EUROSERRE model EURO-VERANDA 3,08 m x 9.02 m

€ 4 935,00 incl. BTW
EURO ROYAL 4,57 m x 6,04 m
Hobbyserre EUROSERRE model EURO-ROYAL 4,57 m x 6,04 m

EUROSERRE model EURO-ROYAL 4,57 m x 6,04 m

€ 12 478,00 incl. BTW
EUROSERRE EURO SPARK 3,09 X 9,04 X 3,09
EUROSERRE 'SPARK'

EUROSERRE, combinatie serre + leefruimte model 'Spark' +/- 36 m²

€ 9 790,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 2,36 x 3,10
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 3,10 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 3,10 m

€ 2 810,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 2,36 x 4,10
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 4,10 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 4,10 m

€ 3 695,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 2,36 x 5,09
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 5,09 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 5,09 m

€ 4 580,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 2,36 x 6,08
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 6,08 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 6,08 m

€ 5 460,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 2,36 x 7,07
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 7,07 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 7,07 m

€ 6 330,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 2,36 x 8,07
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 8,07 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 2,36 m x 8,07 m

€ 7 175,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 3,10 x 3,10
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 3,10 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 3,10 m

€ 3 705,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 3,10 x 4,10
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 4,10 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 4,10 m

€ 4 865,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 3,10 x 5.09
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 5,09 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 5,09 m

€ 5 990,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 3,10 x 6,08
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 6,08 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 6,08 m

€ 7 215,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 3,10 x 7,07
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 7,07 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 7,07 m

€ 8 315,00 incl. BTW
TROPIC MAXI 3,10 x 8,07
Tropische serre EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 8,07 m

EUROSERRE model TROPIC-MAXI 3,10 m x 8,07 m

€ 9 520,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 2,33 x 3,10
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 3,10 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 3,10 m

€ 3 800,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 2,33 x 4,10
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 4,10 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 4,10 m

€ 4 425,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 2,33 x 5,09
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 5,09 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 5,09 m

€ 4 910,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 2,33 x 6,08
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 6,08 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 6,08 m

€ 5 535,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 2,33 x 7,07
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 7,07 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 7,07 m

€ 6 090,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 2,33 x 8,07
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 8,07 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 8,07 m

€ 6 710,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 2,33 x 9.06
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 9.06 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 2,33 m x 9.06 m

€ 7 520,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 3,08 x 3,10
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 3,10 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 3,10 m

€ 4 775,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 3,08 x 4,10
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 4,10 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 4,10 m

€ 5 745,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 3,08 x 5,09
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 5,09 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 5,09 m

€ 6 785,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 3,08 x 6,08
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 6,08 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 6,08 m

€ 7 545,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 3,08 x 7,07
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 7,07 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 7,07 m

€ 8 170,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 3,08 x 8,07
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 8,07 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 8,07 m

€ 8 720,00 incl. BTW
TROPIC VERANDA 3,08 x 9.06
EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 9.06 m

EUROSERRE model TROPIC-VERANDA 3,08 m x 9.06 m

€ 9 780,00 incl. BTW
Groot assortiment

Meer dan 10.000m² stock

Snelle levering

Levering binnen 1 tot 2 weken

Duurzaam bosbeheer

PEFC gecertificeerd

Contacteer ons

+32 (0)51 24 69 47